STICHTING TOEKOMSTLAND  maakt theatervoorstellingen  en multidisciplinaire projecten en  installaties op locaties en in het theater, die (be)vragen hoe we ons in onze omgeving bewegen en  hoeverre die omgeving invloed heeft op mensen en andersom, zowel individueel als gezamenlijk. Welke macht kennen we daarin? En welke onmacht kan men ervaren in die (relatie tot de) omgeving?  Onze projecten raken vaak aan  spanningsvelden  tussen individuele belangen en ‘het gemeenschappelijke’ belang.  (als we  impliciete en expliciete afspraken maken over hoe ons samen en leven te organiseren  bestaan  hierin nog vele verschillende verwachtingen   over hoe het persoonlijke leven en hoe het gezamenlijk leven vorm te geven, die  naast of tegenover elkaar kunnen staan)

Per project wordt er met andere verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines samengewerkt.

 

 

—————————————————————————————————————————————–

‘Als ik om me heen kijk zie ik mensen met verschillende lichamen. Ik zie impulsieve lichamen, politieke lichamen. destructieve lichamen, verkrampte lichamen, instinctieve lichamen, moedige lichamen, Lichamen die zich in een omgeving bewegen. Of, beter gezegd, ik zie mensen die lichamelijk in de wereld staan. En die zich in die wereld bewegen.Ons in de wereld bewegen is persoonlijk en politiek, door de richtingen waarin we opgaan en onze motivaties.Daarbij vraag ik me af: Hoe zetten we onszelf in beweging in onze omgeving? Hoe zetten we anderen in beweging? Hoe worden we in beweging gezet? Bewust en onbewust.Welke spanning ontstaan daardoor? En welke spanningen bestaan er tussen  persoonlijke en het publieke verlangen?  Ik wil graag zien en laten zien hoe we (kunnen) bewegen, ik wil kijken naar onze beweeglijkheid, naar de mogelijkheden van onze bewegingen. En naar de mogelijke betekenis hiervan. Naar instinctieve bewegingen, naar individule en publieke bewegingen. Naar emotionele bewegingen, naar morele bewegingen.  Naar extreme bewegingen. En sommige van deze bewegingen uitlichten, bevragen of betwijfelen. Door ze uit te rekken of op te rekken of uit evenwicht te brengen, het natuurlijke ervan onnatuurlijk en andersom laten zijn. ‘