ABOUT

Anouke de Groot is regisseur en studeerde filosofie en theaterwetenschappen. In 2009 studeerde ze af aan de Regieopleiding en was gaststudent bij de mimeopleiding in Amsterdam. Ze regisseerde onder meer de voorstellingen Rumoer, Binnen regent het niet (in samenwerking met Cornelia Hanselmann), Bezing ons de woede, Grijs gedraaid  en in samenwerking met choreograaf Giulio D’ Anna de voorstellingen Un-politely Close en No Quiet Find. Ze maakte voorstellingen bij o.a.  Frascati, Generale Oost en Bonte Hond  en is op dit moment o.a een van de theatermakers van de Theaterstraat in Amsterdam.

Terugkerend thema in haar werk is de relatie tussen het individu en de omgeving waarin deze leeft. In hoeverre en op welke wijzen heb je als individu invloed op je omgeving?  En hoe heeft de omgeving waarin je je je beweegt (en de systemen daarbinnen) invloed op jou? Hoe staan persoonlijke omstandigheden, situaties en emoties steeds in verhouding tot de omgeving waarin deze zich bevinden? En welke overeenkomsten en spanningsvelden kunnen er ontstaan tussen het persoonlijke en publieke verlangen?

Sinds april 2012 is zij als theatermaker verbonden aan de Theaterstraat, een broedstraat in Amsterdam Noord. Daar werkt ze met het doel om theater te maken en theatrale activiteiten en ontmoetingen te organiseren op locaties in Amsterdam (Noord), 

Francesca met dozen

 Credo

Als ik om me heen kijk zie ik mensen met verschillende lichamen. Ik zie impulsieve lichamen, destructieve lichamen, verkrampte lichamen, instinctieve lichamen, moedige lichamen, politieke lichamen.Lichamen die zich in een omgeving bewegen. Of, beter gezegd, ik zie mensen die lichamelijk in de wereld staan. En die zich in die wereld bewegen.

Ons in de wereld bewegen is persoonlijk en politiek, door de richtingen waarin we opgaan en onze motivaties.

Daarbij vraag ik me af: Hoe zetten we onszelf in beweging in onze omgeving? Hoe zetten we anderen in beweging? Hoe worden we in beweging gezet? Hoe reageren we met beweging op onze omgeving en onze omgeving op onze beweging? Bewust en onbewust.Welke spanning ontstaan er door de bewegingen die we maken in onze omgeving? Welke spanningen bestaan er tussen  persoonlijke en het publieke verlangen? 

 Ik wil graag zien en laten zien hoe we (kunnen) bewegen. Ik wil kijken naar onze beweeglijkheid. Naar de mogelijkheden van onze bewegingen. En naar de mogelijke betekenis hiervan. Naar instinctieve bewegingen, naar individule en publieke bewegingen. Naar emotionele bewegingen, naar morele bewegingen.  Naar extreme bewegingen. En sommige van deze bewegingen uitlichten, bevragen of betwijfelen. Door ze uit te rekken of op te rekken of uit evenwicht te brengen, het natuurlijke ervan onnatuurlijk en andersom laten zijn. En dat we afvragen waarom ze zo zijn en waarom niet anders?

 

drinnen in monster 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s